Paradoxní pravda o 28.říjnu 1918

Přečetl jsem, leccos i opsal. Ono se to totiž nedá vymyslet…
28.10.1918: Od začátku října předčasná sychravá chladna s teplotami okolo nuly. Zoufalý nedostatek jakéhokoliv topiva. Epidemie tzv. španělské chřipky. Kosí stovky lidí a vynutí si povolání příslušníků ozbrojených sil, kteří jsou nasazeni k pochovávání lidí na pražských hřbitovech. Tento den se počasí konečně zlepšilo a vysvitlo slunce.

V Ženevě se scházejí dvě české delegace. První, zastupující zahraniční odboj, vedl Edvard Beneš, druhou, která dorazila z vlasti, zastupuje předseda nejvyššího politického orgánu – Národního výboru – Karel Kramář. V předzvěsti toho, že válka končí, jednají až do konce měsíce o vzniku samostatného Československa. Vůbec netuší, že už vzniklo…

Nejvyšší politici, kteří zůstali v Praze se v noci dozvěděli, že kapitulace monarchie je již otázkou nejbližší budoucnosti. Ráno po deváté hodině převzal Národní výbor zastoupený předsedou agrární strany Antonínem Švehlou hlavní zásobovací centrálu – Obilní ústav (centrum zásobování) sídlící v Pražském paláci Lucerna. Tento krok – převzít potravinové zásoby – měl být předzvěstí vyhlášení státu. V Praze přítomní představitelé Národního výboru dále okamžitě jednali s místodržitelstvím o postoupení pravomoci v zájmu udržení klidu v Praze.

Václavské náměstí 28.10.1918

Ale události se seběhly úplně jinak. Text ministra zahraničí rakouské monarchie J. Andrássyho (Andrássyho nóta – přijímá podmínky prezidenta USA W. Wilsona k jednání o příměří a míru) se objevuje po 10. hodině ráno v redakci deníku Národní politika. Představitelé deníku si text nóty chybně vysvětlují jako kapitulaci Rakousko-Uherska. Vyvěšují na ulici tabuli s nápisem Příměří a červenobílé prapory.

Po hodině váhání se dobírají skutečného znění nóty a nápis Příměří překrývají překladem skutečného znění vyhlášení. I když k příměří vůbec nedošlo, skupina lidí si vývěsky všimla a tato funguje jako jednoznačný signál. Zpráva se šíří jako lavina a Václavské náměstí se zaplňuje. Lidé před hotelem Zlatá husa krášlí tzv. Slovanskou lípu.

Proud lidí směřují ulicí Na Poříčí na Václavské náměstí si vysazuje na ramena politicky vystupujícího kněze Isidora Zahradníka, který na základě omylem a jen na hodinu vyvěšeného prohlášení o příměří, vyhlašuje samostatnost. Poté z nádraží Františka Josefa (Hlavního nádraží) telefonuje tuto zvěst nádražím po celé republice. Díky tomu se zpráva rychle rozběhla a jako dík za svou duchapřítomnost a jistě i odvahu, získává kněz Zahradník i místo ministra železnic v první československé vládě.

Ještě dopoledne vycházejí zvláštní vydání Národní politiky a Národních listů.

Na Václavském náměstí se formují průvody, které provolávají slávu americkému prezidentovi Wilsonovi, Masarykovi a českým legionářům.

Odpoledne už slaví celá Praha, továrny zastavují práci. Odstraňují se německé nápisy, vojáci si strhávají z uniforem odznaky monarchie. Staroměstské a Václavské náměstí obsazuje maďarský pluk s nasazenými bodáky a vytlačuje manifestaci. Národní výbor vyhlašuje kompromis: Armáda podpoří převzetí moci Národním výborem a ten zajistí vojsku, že nebude napadáno a uráženo. Národní výbor prý prozřetelně povolává do Prahy dechové kapely z okolí, aby se lid prý při jásání a zpěvu vybouřil.

Pozdě odpoledne se v pražském Obecním domě schází Národní výbor. Antonín Švehla předkládá Aloisem Rašínem koncipovaný zákon o „zřízení samostatného státu československého“, přičemž republikou jej národní shromáždění prohlásilo až následující den.

Je zde ale velký problém. Praha je plná maďarského a rumunského vojska věrného monarchii. Teprve po dvou dnech si Rakousko uvědomilo, že vojenská akce by už nic nezměnila.

Kdyby nedošlo k mylnému výkladu Andrássyho nóty, vyhlášení nezávislosti by se pravděpodobně o nějaký týden posunulo. Bylo ale na spadnutí a tehdy stačilo malé novinářské nedorozumění…

(Z dosud neuveřejněného rukopisu Velký historický přehledník)

Komentáře

 1. Strejda OLIN napsal(a)

  CO SE STALO 28. října:
  1918 – vzniklo Československo a bylo to v pondělí
  1922 – v USA začala prohibice a v Itálii uchopil moc Mussolini
  1939 – při demonstraci smrtelně zraněni student Opletal a dělník Sedláček
  1945 – Edvard Beneš potvrzen ve funkci prezidenta a Den znárodnění
  1953 – zemřela Marta Gottwaldová (54)
  1958 – zvolen papež Jan XXIII.
  1968 – přijat zákon o čs. federaci

  • Lex napsal(a)

   Co z toho je významné z dnešního pohledu s odstupem mnoha let?
   Vznik Československa – viz vlkův článek. Navíc je ten vznik mnoha dnešními bojovníky minulých válek zpochybňován v tom směru, že jsme měli zůstat pod Rakouskem, a dnes bychom na tom byli lépe.
   Na prohibici v USA vydělali někteří nepředstavitelné majetky, dnes jsou jejich potomci ctihodnými bankéři s oním majetkem (nepřipomíná Ti to něco?). S Mussolinim přišel na scénu fašismus. Jaké to nabralo konce?
   Úcta studentovi Opletalovi a dělníku Sedláčskovi.
   Já si Edvarda Beneše i jeho prezidentských kroků velmi vážím. “Edvard Beneš se zasloužil o stát.” (což je opět těm mnohým bojovníkům trnem v oku, protože oni by si počínali jistě chrabřeji, až do smrti – tedy ne jejich, ale mnohých jiných)
   Marta Gottwaldová – neoblíbená manželka prezidenta. Vykládal se o ní kdysi takový nejapný vtip mířící na jeji fyziognomii – prý, když byl Klement ve Švýcarsku a vrátil se s doprovodem domů, jeho sekretářka se mu chlubila s krásnými náramkovými hodinkami. Na otázku mu odpověděla, že je propašovala v podprsence. Klema na to, že prý škoda, že s nimi nebyla Marta, že by mohla přivézt pendlovky.
   Jan XXIII – Pacem in terris, klobouk dolů!
   Zákon o čs. federaci – pro tehdy skvělý ústavní zákon, tak skvělý, že musel být změněn.

Napsat komentář