Dějiny pod mikroskopem/ Jak to bylo s vraždou svatého Václava?

Na popud svého bratra (nástupce) Boleslava  I. „Ukrutného“ (14) byl kníže Václav (28) roku 935 zavražděn.  Mnohdy je zapomenuto, že Boleslav mohl dát Václava zavraždit, protože nesouhlasil s jeho ústupky německé říši  a platby za mír německému králi Jindřichu Ptáčníkovi.

Dodnes je v otázce motivů k vraždě, vrahů i času a místa vraždy nejasno. Neexistují hodnověrná svědectví, vše jsou zápisy učiněné po veliké časové prodlevě a fakta jsou zastřena mlhou dohadů.

Když pomineme Boleslavův velmi nízký věk (Byl někým naváděn? Měl na trůn nárok! Václav se přece narodil, když jejich otec, kníže Vratislav,  ještě nebyl panovníkem!)

Co se týče času, dřívější historici uváděli jako rok smrti Václava rok 929, opírali se o svědectví starých kronik. My víme, že byl zabit v pondělí po svátku sv. Kosmy a Damiána. Pondělí na  den 28. září připadlo na oba roky 929 i 935. Pro pozdější z letopočtů svědčí dva poznatky. Když se ve Widukindově kronice píše o tažení Jindřicha Ptáčníka do Čech v roce 929, píše se tam o knížeti Václavovi, že je věrným a užitečným spojencem. Kdyby byl Václav nedlouho potom zabit, psali by o něm jako užitečném? A navíc, onen nízký věk Boleslava…

A místo oné vraždy?  Kostelík ve Staré Boleslavi, kde se Václav chtěl před vrahy ukrýt? Archeologové po kostelíku z 10. století nenalezli žádné stopy. Důvodem může být i to, že starý kostel byl rozbořen švédskými vojáky a na jeho místě musel být postaven ve Staré Boleslavi kostel nový.

Komentáře

  1. ld napsal(a)

    Ano, také jsem četl názor, že Václav byl v podstatě kolaborant. Když odvineme českou historii až k jeho osobě, je to v podstatě dost ilustrující. Doporučuji k přečtení Palackého Dějiny národu českého; je to věru neradostné čtení, kde tečou potoky české krve, když žíly rozťali Češi Čechům jen pro dílčí výhody k mocipánu-cizinci.

  2. Strejda OLIN napsal(a)

    Bůhví, jak to bylo. V podstatě o tom víme prd.

Napsat komentář