221 posluchačů na našem Tříkrálovém koncertu

poříčí gospel 026

Nádherný interiér kostela sv.Havla a jeden z významných hostů – ředitel Ochranného svazu autorského – ing. R.Strejček

 

 

Tři králové, koncert Gospel

Tři králové v Poříčí

poříčí gospel 018

Průčelí kostela sv. Havla a “sněhánky”.

DSC05446 (kopie)

Gospel Time a Z. Stirská v akci

FAN KLUB Poříčí nad Sázavou uspořádal v sobotu 3. ledna 2015 v kostele sv. Havla  Tříkrálový charitativní koncert sboru Gospel Time a sólistky Zuzany Stirské.
Ačkoliv obecní úřad opět ignoroval naši písemnou žádost o rozeslání pozvánek
obecním smskovým Info Kanálem, koncert navštívilo 221 občanů.

Vstupné bylo dobrovolné a vybranou částku ověřili tři nezávislí kontroloři. Jakmile budou k dispozici všechny účetní doklady a po uhrazení nezbytných nákladů (které budou podrobně zveřejněny), bude výtěžek koncertu do poslední koruny věnován farnímu úřadu na opravu varhan druhého poříčského románského kostela sv. Petra a Pavla.
Celkové vyúčtování bude uveřejněno na tomto našem webu a bude k nahlédnutí i u předsedy FAN KLUBu.
Usilujeme v zastupitelstvu obce a v rámci Hnutí za otevřenou radnici o to, aby podobně transparentně fungoval i poříčský obecní úřad.

Poděkování za pomoc při realizaci koncertu:
ing. Jolana Nováková, Šestajovice
ing. Jitka Dvořáčková, Nové Městečko
JUDr. Jan Dvořáček, Nové Městečko
Posázaví o.p.s., Benešov – paní Bohumila Zemanová
místostarosta MÚ Benešov, pan Zdeněk Zahradníček
kostelník pan Vladislav Mareš
farář pan Martin Janata

Přípravy a realizace koncertu (formou zápůjček zařízení, přípravy a zajištění občerstvení, výroby drobných dárkových předmětů a osobních darů, výlepu plakátů) se zúčastnilo šestnáct členů spolku pro kulturu a osvětu FAN KLUB Poříčí nad Sázavou, přípravných pracovních schůzek se zúčastnila další desítka členů.

Jsme otevřeni dalším zájemcům o spolupráci, chystáme další akce FAN KLUBU Poříčí nad Sázavou.
Chceme se bavit, chceme, aby naše akce bavily Vás. Pojďme se bavit společně!

Foto: L.Jerie, E.Krumphanzlová

Napsat komentář