Bázlivost

Opravdu

chcete jít k hoře úsvitu,

stát se jejím fanouškem?

Nebo dlaní skrýt

Kainovo znamení,

Davidovu hvězdu

v pouštním atriu?

Opravdu nebo jen tak pro formu,

aby se neřeklo…

Nezná hloubku,

propast z liánových stuh

ani žádný směr.

Nepochopí rozhlednu,

z níž cesty vedou

na jih úvozem,

kolem srdce na sever.

Napsat komentář